Ljiljana Dragutinović veoma često iskazuje svoju ljubav prema izradi punđi, a u poslednje vreme na seminarima gotovo uvek dobar deo vremena u finalu seminara posveti nekoj punđi. Zato i tim Jokalux ima šta da pokaže:

Modni iskaz