Šišanje kratke kose, ili srednje dužine, je najčešća aktivnost na seminarima koje vodi Jokalux. Na ovim dužinama se najlakše pokazuju tehnike bojenja i najansiranja, što je u najvećoj meri zastupljeno na seminarima. Pored boja, na ovim dužinama se i najlakše pokazuju rezultati tehnika šišanja:

Modni iskaz