2010
Oct 
20

Uslovi prodaje

Jokalux —  

Komercijalni uslovi prodaje:

Materijal se prodaje po cenama iz važećeg cenovnika.

Rabat se ostvaruje:
1. za materijal kupljen u vrednosti:
- preko 20,000,00 din. 5%
- preko 50,000,00 din. 10%

2. Brendiranje salona:
Na sav materijal kupljen prilikom prve porudžbenice odobrava se rabat od 20%.

Rabat može biti u vidu reklamnog materijala (kolica za farbanje, bošči, mantila, majica, vagica, kompleta za farbanje….).